Blog

Mikroorganizmalar Dünyayı Nasıl Kurtarır?

Gözle görülemeyen küçük canlı anlamına gelen mikroorganizmalar, dünyadaki ilk canlıları oluşturur. Dünya üzerinde sayılamayacak kadar fazla olan mikroorganizmaların çevre,  ekosistem ve insan sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. Y

Gözle görülemeyen küçük canlı anlamına gelen mikroorganizmalar, dünyadaki ilk canlıları oluşturur. Dünya üzerinde sayılamayacak kadar fazla olan mikroorganizmaların çevre, ekosistem ve insan sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. Yapısal olarak küçük boyutlu olmaları nedeniyle havada, suda ve karada yaşayabilen mikroorganizmalar çevre koşullarına uyum sağlayabilir. Bu küçük canlılar ekosistem, toprak ve bitki sağlığı üzerinde hayati bir öneme sahiptir.

Hepimizin bildiği gibi bitkiler hareket edemeyen canlılardır. Bitkiler, kökleri ile aldıkları besin, su ve mineraller ile hayatta kalır. Sağlıklı bir toprak, mikroorganizmalar açısından zengindir. Mikroorganizmalar açısından zengin topraklar ise bitkilerin köklerinin erişemeyeceği alanlardaki besinleri bitkilere taşır. Bunun karşılığında ise bitkilerden besin ve su alırlar.

Mikroorganizmlar aslında bu karşılıklı yaşam ile hem toprak içerisindeki organik maddeyi artıtırak toprağın canlı kalmasını sağlar, hem de bitkilerin yeterli beslenmelerini sağlayarak yüksek verim sağlar.

Dünya nüfusunun giderek arttığı ve sağlıklı toprakların azaldığı bir dünyada, mikroorganizmalar topraklar sağlıklarını koruyarak gelecek nesillerin sürdürülebilir beslenmesine olanak tanır.

 

Bontera Mikrobiyal Gübre ile Yüksek Verim

İçerisinde 30’dan fazla faydalı mikroorganizma bulunduran Bontera Mikrobiyal Gübre’nin temel prensibi toprak içerisindeki mikroorganizma dengesini sağlayarak toprak sağlığını ve bitki gelişimine koruyor. Bitkilerin, mikroorganizmalar sayesinde dengeli beslenmesini sağlayan Bontera, kısa süreli verim artışı yerine her hasat döneminde yüksek verim sağlar.